13.01.2012

Projekt koncepcyjny a techniczny - różnice

Zamawiając usługę projektową, w wielu przypadkach pracownie oferują usługę podzieloną na część koncepcyjną (projekt koncepcyjny) i część projektową (projekt techniczny).

Projekty koncepcyjne oparte są na wizualnym przedstawieniu aranżacji otoczenia, projekty techniczne natomiast umożliwiają realizację założenia. Oba spełniają integralną część.

Wielu inwestorów decyduje się zakończyć pracę nad usługą projektową już na etapie koncepcyjnym. Oczywiście, możliwe jest zamówienie jedynie części koncepcyjnej, jednak koncepcja taka przedstawia tylko zamysł planistyczny który umożliwia zobrazowanie inwestorowi jak przedmiot projektowy będzie wyglądał po realizacji. Jest to rozwiązanie tańsze jednak nie uwzględnia żadnych wymiarów! Na bazie projektu koncepcyjnego nie jest możliwe wykonanie przez fachowców idealnego odwzorowania założenia, a jedynie zrealizowanie go 'na oko'. Projekt koncepcyjny umożliwia także własne tworzenie ogrodu, w przypadku planowania rozłożenie jego realizacji w czasie oraz utrzymania ładu przestrzennego i funkcjonalności jaką zaproponował projektant.
Przykład projektu koncepcyjnego w formie wizualizacji trójwymiarowej
Wykonanie: 'ARANŻACJA' Pracownia architektury krajobrazu, zieleni wnętrz i elementy sztuki'