19.02.2013

Park w Poznaniu - nowoczesność wtopiona w naturalność

Jednym z ostatnich projektów wykonanych przez Pracownie Aranżacja była aranżacja parku edukacji - przyrodniczej w Poznaniu.

 więcej na stronie Pracownia Aranżacja


Park edukacyjno - przyrodniczy ‘Strzeszyn’ w Poznaniu powstał na bazie idei połączenia ze sobą natury 

elementów architektonicznych, które człowiek tworzy co dnia. Dzięki temu powstało rozwiązanie skierowane do osób w każdym wieku, a funkcje terenu urozmaicone zostały dzięki możliwościom architektonicznym.więcej na stronie Pracownia Aranżacja


W przedstawianym założeniu, dominującym elementem w terenie jest charakterystyczna kładka. Pełni funkcje ciągu komunikacyjnego, ciągu widokowego oraz tworzy element edukacyjny (dzięki obserwacji koron drzew, między którymi kładka przebiega). Filary na których kładka stoi, obrośnięte są mchem i pnączami, aby nadać charakteru spójności z naturą i lekkości konstrukcji. Mech nie pojawia się jednak tylko tutaj. Użyto tego materiału roślinnego także przy filarach placu zabaw i terenu edukacyjnego, oraz przy wykonaniu sofy porośniętej mchem i ogrodzenia nawiązującego wyglądem do plastra miodu. 
Ponadto, mech w połączeniu z mieszanką trawnikową można zastosować także podczas realizacji trójwymiarowego napisu ukształtowanego z ziemi. Jeden z napisów, znajdujący się przy wejściu do Parku od strony północnej to napis informacyjny: Park edukacyjno – przyrodniczy ‘STRZESZYN’,  natomiast drugi napis pełni rolę przesłania i jest nim sentencja: ‘Dbaj o to co masz, a walcz o to czego pragniesz’. 

więcej na stronie Pracownia Aranżacja

Na terenie znajduje się kilka wyodrębnionych wnętrz funkcjonalnych.
- dwa tereny wypoczynkowo – rekreacyjne z fontannami naziemnymi tryskającymi z pomiędzy płyt, 
- nabrzeże jeziorka zaaranżowane w formie tarasów widokowych z przesuwanymi ławkami umocowanymi na kółkach jezdnych (przesuwających się tylko w dwie strony), 
- siłownia na świeżym powietrzu, 
- plac rekreacyjno – estetyzujący z rzeźbami jelonków, na których można posiedzieć lub zrobić przy nich zdjęcie, 
- plac zabaw dla dzieci z wielkogabarytowymi postaciami drewnianych ludzików grających na instrumentach (można po nich skakać, wspinać się, chować między nimi) oraz pofałdowaną nawierzchnią nawiązującą do zróżnicowanych powłok ziemskich,
- teren edukacyjny z nowoczesną wiatą edukacyjną, gdzie odbywać się mogą spotkania edukacyjne, lekcje uczniów z pobliskiej szkoły oraz opisy przyrody na szklanych ściankach wiaty. Tu także, względem granicy terenu edukacyjnego, na środku placu znajdują się informacje dotyczące przyrody – roślin i zwierząt, opisane i przedstawione na rysunkach w krętej szklanej nawierzchni.


 więcej na stronie Pracownia Aranżacja

Teren edukacyjny i plac zabaw połączone są w zarysie jedną linią. Dzięki temu oba tereny są spójne wizualnie, i otoczone siedziskami, dzięki czemu może z nich korzystać większa liczba osób.

więcej na stronie Pracownia Aranżacja

Jednym z bardziej charakterystycznych elementów jest rzeźba w formie ludzkiej dłoni. Ma ona wpływać na podświadomość i odczucie, że to Boża ręka stworzyła ten świat i wskazywać, że człowiek teraz tą naturę przekształca i zmienia swoimi rękami – coś niweluje, coś dosypuje, kopie, aranżuje, projektuje, zmienia.
Rzeźba jest tak umieszczona, że przedstawia widok dłoni podnoszącej fałdę ziemi powiększając tym samym taflę wody. Aby podkreślić charakter tego widowiska, przy samej granicy lądu wprowadzone zostały dysze fontannowe rozchlapujące wodę, dające przekonanie, że to wir i ruch powłoki ziemskiej ją wzburza.

więcej na stronie Pracownia Aranżacja

więcej na stronie Pracownia Aranżacja

Dodatkowo teren urozmaicają dodatkowe elementy jak tablice informacyjno – edukacyjne o prostym czytelnym zarysie, a także domki i karmniki dla ptaków. Te drugie zaproponowane zostały zarówno na wodzie -dla ptactwa wodnego, jak i na lądzie dla pozostałych ptaków – sikorek, wróbli, srok itp. Domki dostosowane zostały do potrzeb zwierząt i do stylu całej przestrzeni. 

Zachowano prawie wszystkie istniejące nasadzenia drzew i krzewów oraz trzciny i rośliny występujące na cieku wodnym. Teren wyrównano, wprowadzono połacie trawnika w celu nadania większej przejrzystości i czytelności terenu, a także urozmaicono brzegi dosadzeniami ozdobnych traw jak:  Spartyna grzebieniasta `Aureomarginata`,   Sit mieczolistny, Sit siny, Turzyca muskegońska. Z roślin drzewiastych wprowadzono tylko klon pospolity, który w przyszłości będzie tworzył  obsadzoną drzewami aleje boczną, a także kilka brzóz pospolitych o zwiewnym pokroju - przy terenie z jelonkami i terenie rekreacyjnym z sofą porośniętą mchem. Dodatkowymi roślinami jest mech w interpretacjach wcześniej opisanych oraz zielone ściany wprowadzone na wiacie edukacyjnej.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

CO O TYM SĄDZISZ?