03.01.2015

Zielone podwórka Szczecina - ruszył nabór wniosków do programu (2 styczeń - 15 luty)

Ruszył nowy konkurs na składanie wniosków do programu Zielone Podwórka Szczecina.

Zachęcamy wszystkie wspólnoty mieszkaniowe do udziału w programie. Warto próbować. Pracownia chętnie pomoże w zmianie Naszych wspólnych przestrzeni.

zielone podwórka
Źródło: Pracownia Aranżacja

Jak zakłada regulamin programu:
"Celem PROGRAMU jest polepszenie wizerunku Miasta Szczecin poprzez poprawę
warunków i estetyki otoczenia budynków, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia
terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscami wypoczynku oraz placów
zabaw dla dzieci. Cel realizowany będzie poprzez:
1) dofinansowanie wspólnot mieszkaniowych występujących z inicjatywą udziału
w kosztach zaprojektowanego przedsięwzięcia,
2) działania wspierające oraz promujące i propagujące funkcjonowanie niniejszego
PROGRAMU."
"Dofinansowaniem mogą być objęte przede wszystkim działania polegające na tworzeniu terenów zielonych (np. trawniki, nasadzenia, żywopłoty) wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscami wypoczynku (np. chodniki, ławeczki) oraz placów zabaw dla dzieci (np. huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice).
Wysokość dofinansowania może wynosić:
1) w przypadku tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą
i miejscami wypoczynku –75 % kwoty przypadającej na koszty przedsięwzięcia,
2) w przypadku tworzenia placów zabaw dla dzieci – 95 % kwoty przypadającej na
koszty zakupu i montażu urządzeń zabawowych oraz specjalistycznej nawierzchni
wykładanej pod urządzeniami zabawowymi. 
Rozpatrywanie wniosków.
1) Warunkiem rozpatrzenia wniosku w sprawie przyznania dofinansowania jest
sporządzenie dokumentacji w formie projektu oraz kosztorysów ofertowych z rozbiciem na poszczególne rodzaje prac:
a) tworzenie miejsc zielonych (np. trawniki, nasadzenia, żywopłoty),
b) tworzenie infrastruktury towarzyszącej (np. chodniki, ławeczki),
c) tworzenie placów zabaw dla dzieci (np. huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice)"
"Koszty sporządzenia projektu oraz kosztorysów we wnioskach zakwalifikowanych do dofinansowania przedsięwzięcia będą uwzględnione w decyzji o dofinansowaniu i zwracane wspólnocie mieszkaniowej w kwocie nie większej niż 2500 zł. brutto. Natomiast w przypadku nie uwzględnienia wniosku o dofinansowanie, koszt sporządzenia projektu oraz kosztorysów leży po stronie wspólnoty mieszkaniowej."

szczegółowy regulamin znajdą Państwo TUTAJ 
wniosek o dofinansowanie mogą Państwo pobrać TUTAJ

miejskie kwartały
Źródło: Pracownia AranżacjaBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza

CO O TYM SĄDZISZ?